Politika kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

 

ENTRACON s.r.o.

             Společnost ENTRACON je zaměřena na výrobu, prodej, servis a vývoj malých a středních ekologických lesních strojů s možností jednoduché přestavby na víceúčelové stroje v lesním hospodářství. Jedná se především o vyvážecí soupravy a harvestory. Entracon pokračuje v započatém trendu výroby profesionální techniky na vysoké technické úrovni, s vysokou spolehlivostí, minimálními náklady na provoz, komfortní pro obsluhu a šetrnou k životnímu prostředí.

 

Vize organizace

 

              Naše společnost si vytkla za cíl být lídrem na trhu probírkových strojů. Dnes vyrábíme tři velikostně rozdílné typy harvestorů a stejně tak i vyvážecích souprav. Záměrem je vyrobit stroje ekologické s velkou svahovou dostupností, velkou stabilitou a co možná nejlepšími parametry v dané kategorii na trhu.

 

 

Dostupnost a kvalita

Politika integrovaného systému:

•       Dosáhnout certifikace dle norem ISO 9001, ISO 14001 a specifikace OHSAS 18001.

•       Zajistit plnění legislativních a jiných požadavků v oblasti kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví.

•       Trvale podporovat profesní i osobní růst zaměstnanců, uspokojovat jejich oprávněné potřeby a sociální jistoty, zlepšovat jejich pracovní podmínky.

•       Vedení organizace bude nadále rozvíjet systém řízení pravidelným hodnocením dosahovaných výsledků, využíváním preventivních systémových opatření, interních auditů a ostatních nástrojů pro trvalé zlepšování funkčnosti, účinnosti a účelnosti systému řízení všech činností.